Фінансові послуги

Основний зміст та зобовʼязання України

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна зобов’язалася наближувати чинне до законодавства ЄС з метою адаптації регулювання фінансових послуг до потреб відкритої ринкової економіки, забезпечувати належний захист інвесторів та інших споживачів фінансових послуг, а також забезпечувати належний та ефективний нагляд.

Органи асоціації

Кластер 1 та кластер 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету Асоціації

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати

 • Вдосконалення діючої національної системи фінансового моніторингу;
 • Формування єдиних підходів до правил діяльності кредитних спілок;
 • Поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На сьогодні на розгляді Верховної Ради України знаходяться законопроекти, які мають комплексно врегулювати питання у сфері фінансових послуг:

 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстр. № 2284);
 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи».

В тому числі врегульовані питання в частині вимог:

 • до розміру та розрахунку капіталу інвестиційної фірми;
 • до інформаційних агентів н фондовому ринку;
 • до здійснення публічної пропозиції цінних паперів;
 • до розкриття інформації про набуття або відчуження порогових пакетів акцій акціонерного товариства;
 • до розподілу активів за ступенем ризику;
 • методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування.

Прийнято Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який визначає правовий механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до міжнародних вимог.