Громадянське суспільство

Основний зміст і зобов’язання України

Питання розбудови громадянського суспільства регулюється Главою 26 розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію ЄС - Україна.

Співпраця між Сторонами у цій сфері охоплює такі напрямки

  • розширення контактів та взаємний обмін досвідом між секторами громадянського суспільства (далі ГС) в Україні та державах-членах ЄС;
  • залучення організацій ГС до реалізації проектів Угоди про асоціацію, зокрема моніторингу її виконання;
  • популяризація України, зокрема її історії та культури серед країн ЄС;
  • інформування про діяльність ЄС в українських ЗМІ, зокрема про базові цінності, функціонування інституцій та основні політики Європейського Союзу.
  • сприяння процесу інституційної розбудови та консолідації організацій громадянського суспільства. 

Для досягнення зазначених цілей планується проведення професійних семінарів для підвищення кваліфікації цільової аудиторії.

Органи асоціації

Відповідальні органи в Україні

За координацію роботи з Платформою громадянського суспільства Україна – ЄС відповідає Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міністерства та відомства, відповідно до своєї компетенції.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

  • Створено Платформу громадянського суспільства Україна – ЄС. Спільний орган ГС, метою якого є контроль за виконанням Угоди про асоціацію, відповідно до статей 469-470 Угоди про асоціацію).
  • Створено Українську сторону Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС . УСП складається з 15 членів – представників різних секторів ГС  - громадських об’єднань, профспілок та організацій роботодавців, які затверджені Асамблеєю УС ПГС відповідно до Регламенту: 6 координаторів робочих груп УС ПГС; 3 представників громадських об’єднань; 3 представників профспілок національного рівня; 3 представників організації роботодавців національного рівня. Головування в УС ПГС здійснюється на ротаційній основі. Відбулося три засідання Платформи громадянського суспільства (останнє 8-9 листопада 2016 р. в м. Києві).
  • Реалізується Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Укра­їні на 2016 – 2020 роки (затверджена Указом Президента України від  26 лютого 2016 р. № 68) та план заходів з її реалізації. Стратегія визначає напрямки співпраці між організаціями громадянського суспільства України та держав-членів ЄС з питань гармонізації вітчизняного законодавства у сфері громадянського суспільства з нормами права ЄС. Документ спрямовано на налагодження діалогу влади з організаціями громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини.
  • Створена Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства зі статусом консультативно-дорадчого органу при Президентові України.