Інформаційне суспільство

Основний зміст та зобов’язання України

Сторони зміцнюють своє співробітництво щодо розвитку інформаційного суспільства на користь приватних осіб і бізнесу через забезпечення загальнодоступності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та через кращу якість послуг за доступними цінами. Це також полегшить доступ до ринків послуг електронних комунікацій, що сприятиме конкуренції та надходженню інвестицій в цю галузь.

Імплементація національних стратегій інформаційного суспільства, розвиток всеохоплюючої нормативно-правової бази для електронних комунікацій та розширення участі України у дослідній діяльності ЄС у сфері ІКТ.

Додатком XVII передбачено нормативно-правове наближення до набуття повного режиму внутрішнього ринку в секторі телекомунікацій.

Органи асоціації

Кластер 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва

Відповідальні органи в Україні

 • Міністерство цифрової трансформації України
 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Адміністрація Держспецзв'язку
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

Очікувані результати

 • свобода створення та надання послуг для юридичних осіб в межах ЄС та навпаки (режим внутрішнього ринку ЄС)
 • безкоштовні транскордонні платежі, укладання контрактів та виставлення рахунків в електронній формі, захист прав користувачів
 • усунення регуляторних бар'єрів та відкриття онлайн-можливостей між ринками ЄС та України
 • справедлива конкуренція для бізнесу та створення балансу між ціною та якістю для громадян
 • імплементація національних стратегій інформаційного суспільства, поліпшення безпеки мереж та широкому використанню ІКТ приватними особами
 • сприяння спільним проектам досліджень у сфері ІКТ в межах наступної Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • ухвалений Закон України "Про електронні довірчі послуги";
 • ухвалений Закон України щодо внесення змін до Закону України “Про телекомунікації” у частині посилення незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора;
 • ухвалений Закон України "Про електронну комерцію";
 • розроблена, затверджена та зареєстрована в Мін'юсті порядок та методика здійснення моніторингу ринку телекомунікаційних послуг;
 • Кабмін ухвалив постанову щодо внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.
 • Урядом за участі ключових зацікавлених сторін розроблено Стратегію інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС та План заходів щодо її імплементації ("Дорожня карта") та надіслано її до Європейської Комісії у серпні 2018 року.
 • Україна отримала в травні 2019 року Оцінку дорожньої карти (Етап І завершено), в якій  Європейська Комісія привітала прагнення України до гармонізації законодавства у цифровій сфері та підтримує подальше поглиблення і розширення співпраці у цифровій сфері, а також надає пропозиції щодо додаткових форм співробітництва з метою інтеграції у Єдиний цифровий ринок ЄС.
 • З метою оцінки національного законодавства та інституційної спроможності в серпні 2019 року, почала роботу оціночна місія ЄК (Етап ІІ). Після завершення оцінки буде прийнято Спільний робочий план ЄС — Україна щодо виконання Угоди про асоціацію (Етап ІІІ).
 • На засіданні Комітету асоціації Україна — ЄС у торговому складі (18—19.11.2019, м. Брюссель) Українська Сторона виступила з запитом про взаємне визнання електронних довірчих послуг з метою укладання відповідної угоди між Україною та ЄС.
 • Проведено соціологічне дослідження цифрових навичок громадян, ініційоване Міністерством цифрової трансформації України. В основі визначення рівня володіння цифровими навичками була покладена методологія Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI). У зв’язку з вищезазначеним, Україна прагне бути включеною до Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI), що підсумовує цифрові показники Європи та відстежує розвиток країн у сфері цифрової конкурентоспроможності.
 • Рада асоціації привітала прагнення України до подальшої адаптації її національного законодавства з acquis ЄС у сфері цифрової економіки, підкреслюючи важливість повної імплементації зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію. Рада асоціації нагадала про триваючу оцінку рамкової політики України та її інституційних і регуляторних спроможностей.  ЄС наголосив на його готовності до подальшої підтримки цифрової трансформації України, зокрема за допомогою програми щодо електронного урядування та цифрової економіки