Космос

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Глави 8 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Сторони сприяють розвитку взаємовигідної співпраці у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору, зокрема, на таких напрямах:

 • глобальні навігаційні супутникові системи;
 • спостереження Землі та глобальний моніторинг;
 • космічна наука та дослідження;
 • прикладні космічні технології, зокрема пускові технології та технології ракетних двигунів.

Співпраця також може включати обмін досвідом у сфері управління космічними дослідженнями та науковими установами, а також створення сприятливих умов проведення досліджень та впровадження нових технологій і належного захисту відповідних прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності.

Органи асоціації 

Кластер 2 підкомітету з питань економіки та іншого галузевої співпраці - промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування.

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати 

 • Активна участь України у європейських космічних проектах;
 • Нарощування обсягів виробництва українськими підприємствами космічної галузі;
 • Збільшення обсягів експорту української продукції космічного призначення до Європейського Союзу;
 • Розширення сфери використання супутникових навігаційних систем у різних галузях економіки;
 • Розширення сфери використання даних дистанційного зондування Землі.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • Розроблено та затверджено наказом Державного космічного агентства України Стратегію космічної діяльності України на період до 2022 року. Основними напрямами реалізації Стратегії, зокрема, є збереження за Україною статусу космічної держави, поетапне набуття  статусу члена Європейського космічного агентства, активна участь в європейських та міжнародних космічних програмах і проектах, включаючи програму боротьби із космічним сміттям, впровадження в Україні європейських стандартів космічної діяльності.
 • Розроблено та узгоджено з експертами ЄС проект Закону “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”. Новим планом виконання Угоди поро асоціацію між Україною та ЄС передбачається організація обміну даними дистанційного зондування Землі з європейськими організаціями.
 • Розроблено та узгоджено з експертами ЄС проект Закону "Про державне регулювання у сфері супутникової навігації". Надалі передбачається затвердження правил діяльності й технічних регламентів у сфері супутникової навігації та розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України.
 • В ДКА діє Національний контактний пункт (НКП) програми «Горизонт-2020». Опрацьовується питання приєднання національного контактного пункту ДКА до мережі європейських контактних пунктів програми «Горизонт-2020» (COSMOS2020).
 • На даний час підприємствами космічної галузі України здійснюється реалізація 2 проектів в рамках програми «Горизонт 2020»: Прогнозування радіаційної обстановки в геокосмосі та параметри сонячного вітру (Prediction of Geospase Radiation Environment and solar wind parameters – PROGRESS); "Європейська мережа спостереження планети, що змінюється" (The European network for observing our changing planet – ERA-PLANET).
 • Державне космічне агентство України та Європейська Комісія  підписали Угоду про співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних супутників “Sentinel” програми “Copernicus” 25 травня 2018 року.

Для інформування українських потенційних користувачів (профільних міністерств та організацій) щодо можливостей використання даних європейських супутників “Sentinel” у різних сферах економіки та безпеки держави 10 липня 2018 року у Києві було проведено Інформаційний день програми “Copernicus”.

 • З метою забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. № 629-0 було затверджено Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018—2022 роки.
 • В січні 2019 року підписано Угоду (у формі обміну листами) між Урядом України та  Європейським космічним агентством стосовно подовження дії Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях від 25 січня 2008 року».
 • У березні 2019 р.  ДКА підписало Угоду про технічну експлуатацію космічного компоненту «Copernicus» з Європейським космічним агентством (ЄКА).