Культура

Основний зміст і зобовʼязання України

Главою 17 розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію передбачена співпраця України з ЄС у сфері культури.

Співпраця між Сторонами Угоди у галузі культури охоплює такі сфери та завдання:

 • сприяння розширенню та покращенню культурних обмінів, мобільності об’єктів мистецтва та митців;
 • заохочення міжкультурного діалогу громадянського суспільства України та ЄС;
 • співпраця у рамках міжнародних форумів/організацій, таких як ЮНЕСКО та Рада Європи. Розвиток культурного розмаїття, збереження й оцінка культурної, історичної спадщини;
 • розвиток культурної індустрії в Україні та ЄС (впровадження положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року).

Відповідальні органи в Україні

Міністерство культури України.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Підписано Угоду між Урядом України та Європейською Комісією про участь України в програмі ЄС "Креативна Європа". Україна ратифікувала Угоду 3 лютого 2016 року.

 • Україна приєдналась до Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних надбань (ICCROM). Участь у цій організації  дасть можливість  навчати українських фахівців у сфері новітніх реставраційних технологій. Центральною інституцією ІККРОМ в Україні визначено Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.
 • Уряд схвалив Довгострокову стратегію розвитку української культури (Розпорядження від 1 лютого 2016 р. №119). Реалізація Стратегії сприятиме творчій активності громадян та зміцненню громадянського суспільства в Україні.
 • Ухвалено Закон України "Про Український культурний фонд" для розвитку культурних і креативних індустрій в Україні. Заснування Фонду надасть рівний доступ до ресурсів бюджетних секторів, подолає системний розрив між ними, позбавить Мінкультури функцій розподілу коштів між учасниками культурного простору.

Зобов’язання за Угодою у сфері розвитку культурного розмаїття:

Триває робота над змінами до:

 • Кримінального кодексу України з метою посилення відповідальності за злочини в сфері охорони культурної спадщини та виконання відповідних зобов’язань України за міжнародними договорами;
 • Закону України "Про музеї та музейну справу". Передбачається оптимізація функцій державного управління та децентралізація у сфері музейної справи;

Спільні проекти з ЄС

 • За підтримки програми Східного партнерства "Культура і креативність" у рамках проекту СDIS (Індикатори ЮНЕСКО впливу культури на розвиток) здійснено дослідження взаємозв’язку між культурою та загальним розвитком. Результати проекту будуть використані для визначення ролі культури при розробці стратегій розвитку.
 • У 2017 р. завершено спільний проект ЄС і Ради Європи "Урбаністичні стратегії в історичних містах, скеровані громадянами" (проект COMUS). У результаті три українських міста - Луцьк, Жовква та Прилуки – презентували  портфоліо з ключовими планами стратегічного розвитку міст, техніко-економічні оцінки проектних ідей та  аналітичні дослідження. Мета проекту COMUS - сприяти центральним і місцевим органам влади у напрямку стратегічного оновлення шляхом пристосування об’єктів культурної спадщини до сучасних потреб, забезпечити сталий соціально-економічний розвиток малих і середніх історичних міст.
 • У 2016 р. реалізовано проект "Побачити Україну: Docudays UA мандрує світом". Основна мета проекту – просування національного культурного продукту в ЄС. У результаті українське документальне кіно побачили у п’яти країнах Європи (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Греція).
 • Започатковано приєднання до Розширеної часткової Угоди про культурні маршрути, для популяризації національної культурної спадщини в Україні та Європі шляхом приєднання до існуючих та ініціювання нових культурних маршрутів (Проект Закону схвалено Урядом 05.09.2018 р.);
 • Верховна Рада ухвалила закон про приєднання до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES");
 • Участь України у програмі «Креативна Європа» є вагомим фактором, що викликав позитивні зміни у секторі культурних і креативних індустрій та сприяв його інтернаціоналізації. З року в рік спостерігається стійке зростання кількості підтриманих проектів співпраці за участю українських партнерів. Українські організації активно залучаються до європейських професійних мереж та платформ. Україна підтверджує свою зацікавленість долучитися до нової програми «Креативна Європа» після 2020 року, включаючи напрям МЕДІА та ініціативу «Європейські столиці культури».