Охорона здоров’я

Основний зміст та зобов’язання України

Впровадження та дотримання Рішення Генеральної ради СОТ від 30 серпня 2003 року до пункту 6 Дохійської декларації. Україна зобов’язується привести своє законодавство стосовно захисту даних лікарських засобів у відповідність із законодавством ЄС в дату, яку визначить Комітет з питань торгівлі.

Органи асоціації

Кластер 6 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати

  • Приведення українського законодавства стосовно захисту даних для лікарських засобів із законодавством ЄС в дату, яку визначить Комітет з питань торгівлі.
  • Підвищення рівня безпеки та захисту здоров’я людини.
  • Поступове наближення українського законодавства та практик до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС