Освіта

Основний зміст та зобовʼязання України

Сприяння зближенню України та ЄС у сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках Болонського процесу. Поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами. Розширення можливостей вищих навчальних закладів.

Органи асоціації

Кластер 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати

 • Реформа і модернізація вищої освіти.
 • Впроведження міжнародної оцінки та практик моніторингу розвитку автономії університетів та управління професіоналізацією вищої освіти.
 • Взаємне визнання академічних та професійних кваліфікацій, дипломів та сертифікатів про освіту.
 • Посилення діалогу щодо систем загальної освіти, дистанційної освіти та навчання протягом життя.
 • Збільшення міжнародних обмінів та співробітництва в сфері неформальної освіти для молоді, у т.ч. через програми ЄС, такі як Erasmus+.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • Ухвалено Закон України "Про вищу освіту" про перехід на триступеневу систему вищої освіти.
 • Ухвалено законодавчі зміни щодо визнання неформальної освіти через встановлення вимог щодо зарахування її результатів частково або в повному об’ємі.
 • Ухвалена Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями".
 • Ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки".
 • Ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”. Концепція має на меті об‘єднати навчання та роботу в професійній і вищій освіті, та передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації.
 • З вересня 2018 року розпочато впровадження реформи середньої освіти “Нова українська школа” (інформаційний ресурс). Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. Мета створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті, виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.
  Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом "Про освіту", який складався з урахуванням "Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя";
 • Україна приєдналася до Програми міжнародного оцінювання учнів PISA-2018, яка проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Програма спрямована на оцінювання систем освіти в різних країнах світу на підставі тестування 15-річних учнів та дасть змогу до 2021 року оцінювати рівень підготовки школярів відносно інших країн-учасниць Програми;
 • Україна продовжує брати участь у програмах ЄС із підвищення спроможності та академічної мобільності Erasmus+, що є інструментом обміну кращими освітніми практиками європейських країн. За 2015-2017 роки здійснено більше 7200 академічних обмінів, що становить 43 % “мобільності” всього регіону Східного партнерства. В 2018 році Україна отримала окреме вікно фінансування від ЄС в розмірі 5 млн євро.