Підприємництво, послуги та електронна торгівля

Основний зміст та зобов’язання України

Згідно з Угодою про асоціацію, Україна зобов`ячалася покращити умови для ведення бізнесу.

Органи асоціації

Кластер 2 підкомітету з питань економіки.

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати

  • Системний перегляд регуляторних актів у сферах сільського господарства та безпеки харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, інформаційних технологій і телекомунікацій, конкуренції, визначання критеріїв надання державної допомоги,  процедур та наслідків злиття та поділу акціонерних товариств;
  • Реалізація Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року;
  • Розробка та реалізація Стратегії розвитку промислового комплексу України до 2025 року;
  • Реалізація Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На сьогодні прийнято низку нормативно-правових актів, які врегульовуються правовідносини сфері підприємництва:

В тому числі врегульовані питання в частині:

  • порядку збільшення або зменшення статутного капіталу акціонерного товариства;
  • вимог до становлення винагород членам наглядових рад;
  • положення щодо контролю якості аудиторських послуг;
  • визначення методики формування карти регіонального розподілу держаної допомоги суб’єктам господарювання.