Спорт та фізична культура

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Глави 25 розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (статті 441-442), співпраця у цій сфері має сприяти:

  • популяризації фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
  • підвищенню рівня національної компетенції у спортивній галузі;
  • інтеграції людей з розумовими та фізичними вадами через заняття спортом;
  • захисту спорту від таких загрозливих явищ, як допінг, договірні матчі, расизм та насильство.

Органи асоціації

Кластер 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету Асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство молоді та спорту України.

Очікувані результати

  • популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
  • підвищення суспільної активності людей з розумовими та фізичними вадами через заняття спортом;
  • створення ефективної системи боротьби з такими негативними явищами у спорті як допінг, договірні матчі, расизм та насильство.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

21 грудня 2015 р. Україна підписала Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. 16 листопада 2016 р. Верховною Радою України ратифіковано зазначену Конвенцію.

3 липня 2016 р. Україна підписала Конвенцію Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Здійснюються заходи щодо її ратифікації.