Видобувна та металургійна галузі

Основний зміст і зобов’язання України

Металургійній та видобувній галузям присвячені Глава 10 "Політика у сфері промисловості та підприємництва" та Глава 11 "Співробітництво у видобувній та металургійній галузі" Угоди.

Стаття 381 Угоди передбачає розвиток і поглиблення співробітництва у сфері видобувної промисловості та металургії з метою сприяння взаєморозумінню, покращенню умов для підприємництва, обміну інформацією та співробітництва щодо неенергетичних аспектів згаданих сфер, пов’язаних, зокрема, із видобутком руд металів та промислових мінералів.

Відповідно до статті 382 Розділу V Угоди про асоціацію, Україна та Сторона ЄС зобов’язалися обмінюватися інформацією про становище, перспективи розвитку, забезпечення сталого розвитку і заходи щодо прискорення процесу реструктуризації видобувної та металургійної галузі.

Органи асоціації

Кластер 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації

Відповідальні органи в Україні

  • Міністерство енергетики та вугільної промисловості України;
  • Міністерство екології та природних ресурсів України;
  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
  • Державна служба статистики України

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

У частині обміну інформацією досягнуто певних результатів, зокрема:

  • створені умови для підвищення відповідальності при використанні корисних копалин загальнодержавного значення відповідно до стандартів ЄС;
  • підготовлені документи для обміну інформацією про дозволи на користування надрами, обсяги видобутку корисних копалин, їх родовища, регіони видобутку, видобувні компанії, законодавчу та регуляторну базу, фіскальний режим, капітальні інвестиції, долю видобувної галузі в економіці;
  • Розроблено проект Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”, який вже опрацьований з експертами ЄС і перебуває на розгляді у Верховній Раді.