Захист прав споживачів

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Угоди про асоціацію (стаття 415 Глави 20 «Захист прав споживачів» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво») Україна взяла на себе зобов'язання забезпечити високий рівень захисту прав споживачів та досягнути сумісність української системи захисту прав споживачів з аналогічними системами держав-членів ЄС.

Запровадження ефективної системи захисту прав споживачів сприятиме не лише підвищенню рівня задоволеності споживачів отриманими товарами та послугами, а й захисту чесної конкуренції, яка також відіграє важливу роль в задоволені економічних інтересів, адже конкуренція між компаніями сприяє підвищенню ефективності виробництва та за рахунок інновацій наповнює ринок новими товарами підвищеної якості.

Органи асоціації

Кластер 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Очікувані результати

 • більш жорсткі вимоги щодо захисту прав споживачів для компаній на вітчизняному ринку, звідси витіснення з ринку недобросовісних конкурентів;
 • активізація створення незалежних громадських організацій споживачів;
 • гармонізація законодавства в сфері захисту прав споживачів;
 • налагодження тісніших зв’язків між відповідними профільними регулюючими агенціями;
 • співпраця щодо систем нагляду за виконанням норм захисту прав споживачів;
 • підвищення ефективності дотримання законодавчих норм в Україні.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Схвалено Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року (Розпорядження КМУ від 29 березня 2017 р. № 217-р).

Передбачається, що реалізація Концепції підвищить рівень превентивного захисту прав споживачів для недопущення та/або зменшення кількості порушень їх прав, підвищить рівень просвіти та поінформованості громадян щодо їх споживчих прав та механізмів їх захисту, усуне з ринку недобросовісних підприємців тощо.

Ухвалено низку нормативно-законодавчих актів для забезпечення впровадження базових принципів європейської системи безпечності харчових продуктів:

Проведена робота із гармонізації українського законодавства із європейським дозволила удосконалити існуючу систему захисту прав споживачів та виконати такі завдання:

 • встановити  заборону на виробництво, продаж, експорт та імпорт продукції, яка через невідповідність зовнішнім характеристикам може становити загрозу для здоров’я та безпеки споживачів;
 • запровадити санкції за порушення законодавства про безпеку продукції;
 • привести у відповідність до права ЄС обов'язки виробників і торговельних посередників щодо безпечності продукції;
 • на законодавчому рівні визначити умови для споживчих договорів, які вважаються несправедливими;
 • визначити гарантії та механізми захисту прав споживачів щодо контрактів, укладених поза діловими приміщеннями;
 • забезпечити захист прав споживачів при укладенні договору споживчого кредитування;
 • привести у відповідність до права ЄС вимоги до зазначення цін на товари;
 • встановити  санкції за порушення законодавства щодо зазначення цін.

Розпочато запровадження основного принципу законодавства ЄС у сфері захисту споживачів – контролю безпечності продукції "від лану до столу", та передбачено обов’язкове впровадження операторами ринку міжнародної системи контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів – Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР).

З метою імплементації Рішення Комісії 2006/502/ЄС від 11.05.2006 року про зобов’язання держав-членів забезпечити постачання на ринок запальничок виключно із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-сувенірів, було прийнято наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2018 року № 80 "Про затвердження Змін до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами", положеннями якого встановлено вимоги щодо запобігання використання дітьми запальничок.

Здійснено заходи щодо завершення утворення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів), яка почала свою роботу 6 квітня 2016 року, та підвищення її інституційної спроможності.

У 2018 році проведено значний обсяг робіт з підготовки та реалізації проекту інформаційних систем державного ринкового нагляду. Для забезпечення повноцінного функціонування національної інформаційної системи ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, протягом 2018 року здійснювалися заходи з інтеграції національної інформаційної системи з інформаційними системами Державної фіскальної служби.

Крім того, у червні 2018 року українською стороною розпочато роботу щодо отриманням доступу до європейської системи попередження про небезпечні для споживачів продукти (Community Rapid Information System, RAPEX), що передбачено Планом заходів на 2020 рік.