Органи асоціації Комітет асоціації у торговельному складі

Комітет асоціації у торговельному складі

 • Роль:

  надає допомогу Радi асоціації під час виконання нею своїх обов’язків. ​

 • Склад:

  складається з посадових осіб вищого рівня Сторін, які відповідають за торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею. ​

Що робить Комітет асоціації у торговельному складі?

Відповідно до статті 465(4) Угоди, Комітет асоціації у торговельному складі розглядає питання, пов’язані з Розділом IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди. Він надає допомогу Раді асоціації у виконанні нею своїх обов’язків і функцій та виконує завдання, передбачені Угодою і доручені йому Радою асоціації:

 • – забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди в цілому;
 • – проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації та надає Раді асоціації пропозиції або проекти рішень чи рекомендацій для їх схвалення;
 • – Рада асоціації може уповноважити Комітет асоціації приймати рішення;
 • – Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, які вживають необхідних заходів для їх виконання;
 • – у разі необхідності імплементує рішення Ради асоціації.

Як працює Комітет асоціації у торговельному складі?

Комітет асоціації у торговельному складі збирається щонайменше раз на рік і коли цього вимагають обставини. Сторони головують у Комітеті по черзі протягом 12 місяців. Перший термін головування починається з дня першого засідання Комітету і закінчується 31 грудня того ж року.

Посадова особа від Європейської Комісії та посадова особа від України, відповідальні за торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею, діють спільно як Секретарі Комітету асоціації у торговельному складі.  Секретаріат Комітету асоціації формує для кожного засідання Комітету попередній порядок денний, а також робочі висновки на підставі пропозицій, наданих Сторонами.

Проект протоколу кожного засідання Комітету асоціації складається спільно Секретарями Комітету. Комітет схвалює цей проект протоколу на своєму наступному засіданні.

Проект робочих висновків кожного засідання складається Секретарем Комітету головуючої Сторони та надсилається Сторонам разом із порядком денним зазвичай не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання. Після узгодження робочі висновки додаються до протоколу і стан їх реалізації розглядається на будь-якому наступному засіданні Комітету. З цією метою Комітет складає матрицю, в якій відслідковується виконання кожного заходу відповідно до визначеного строку.

 • Перше засідання
  12.04.2016
  Київ
 • Друге засідання
  28.09.2017
  Брюссель
 • Третє засідання
  22.11.2018
  Київ
 • Четверте засідання
  18.11.2019
  Брюссель