Європейська інтеграція
Це зближення України з Євросоюзом як на рівні законів, так і на рівні правил і звичаїв, що існують у суспільстві. Її кінцевим результатом має стати вступ України до ЄС.
Головне
Засади ЄІ
Інституційний механізм ЄІ
Засади європейської інтеграції
01/
Належність країн-членів до однієї європейської цивілізації
У рамках європейської цивілізації сформувалися спільні цінності - головні принципи облаштування суспільства та держави, що їх поділяє більшість громадян. до цивілізаційних особливостей Європи, які складалися історично, дослідники зараховують: раціоналістичний індивідуалізм; особисту свободу; верховенство закону і рівність усіх громадян перед ним; принцип та інститут приватної власності; інтенсивний спосіб ведення господарства; культуру добровільної асоціації, розумного компромісу та солідарності; капіталізм; буржуазію як керівний клас суспільства, що володіє високою соціальною відповідальністю; громадянське суспільство; політичну демократію
02/
Християнство
Важливим компонентом цивілізаційної близькості країн - членів ЄС є християнство, яке, прийшовши з Близького Сходу, стало основою духовної культури Європи. Хоча Євросоюз є світським об'єднанням і критерії його членства не обумовлюють конфесійної належності кандидатів на вступ, у свідомості громадян ЄС європейська ідентичність є оплотом саме християнської цивілізації
03/
Соціокультурна близькість
Безпосередні витоки європейської інтеграції сягають доби Середньовіччя. Тоді Європа являла собою «культурне ціле, яке об'єднувалося Римською церквою, з єдиною мовою, якою служила латинь, суттєво розвинутою регіональною торгівлею, золотом (у ролі загальної валюти) і навіть з єдиною зовнішньою політикою та стратегічними військовими цілями (під час хрестових походів)» Сформована ще тоді соціокультурна близькість європейських народів стала фундаментальною основою європейської інтеграції. Пізніше Європу почали сприймати як єдиний центр, звідки по світу поширювалися цінності та наукові відкриття: «вона поставала перед людством як одне ціле і це служило стимулом до внутрішньої єдності»
04/
Дотримання миру та стабільності між європейськими націями
Європейські країни усвідомили, що, тільки об'єднавши спільні зусилля, можна уникнути помилок минулого, а також гідно зустріти виклики глобалізаційних процесів. «Приклад об'єднаної Європи, яка зуміла подолати не тільки спадщину минулого, але й численні практичні труднощі у справі поступового усунення політичних, юридичних, соціально-економічних та інших кордонів між національними державами, свідчить, що люди хоч і дорогою ціною, але можуть робити належні висновки з історії та будувати на цій основі своє майбутнє»