Транспорт

 • 01/

  АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

  З метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері автомобільного транспорту розроблено саме проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу», яким пропонується імплементація Регламенту (ЄС) № 1071/2009, що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради № 96/26/ЄС, згідно з Додатком XXXII до глави 7 «Транспорт» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 • 02/

  ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

  З метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері залізничного транспорту За результатами спільної роботи Міністерства інфраструктури України, Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури за участі бізнесу та АТ «Укрзалізниця» було розроблено законопроект «Про залізничний транспорт України», який 06.09.2019 зареєстровано за № 1196-1 у Верховній Раді України за поданням групи народних депутатів України.

  Після прийняття відповідного Закону буде напрацьовано та прийнято нову нормативно-правову базу щодо функціонування галузі, а саме: правила доступу до інфраструктури, нові процедури доступу до ринку – ліцензування, сертифікація безпеки, допуск машиністів локомотивів тощо.

  Нині Міністерство інфраструктури України вже працює над розробленням відповідних проєктів актів: уже розроблено проєкт ліцензійних умов, триває розроблення методики визначення плати за доступ до залізничної інфраструктури, методичних рекомендацій для розроблення залізничними підприємствами систем управління безпекою, правил рівноправного доступу до залізничної інфраструктури.

  Крім того, проводиться вивчення досвіду з питань запровадження зобов’язань держави щодо замовлення суспільно важливих перевезень (Public Service Obligations). У рамках запровадження в окремих областях України (Дніпропетровська та Запорізька області) пілотного проекту Європейський інвестиційний банк надає технічну допомогу з цього питання.

  Крім того, триває співробітництво з Європейським залізничним агентством (ERA) з питань інтероперабельності залізничних колій (система простору 1520), зокрема, утворено Контактну групу, якою проводиться робота щодо внесення показників колії простору 1520 до Технічних специфікацій інтероперабельності ЄС.

  Проводиться спільна робота разом з європейськими експертами щодо розробки пілотного проекту Системи управління безпекою та щодо методики розрахунку плати за доступ до інфраструктури.

  Проводиться робота щодо перегляду функцій державного та господарського управління залізничним транспортом.

 • 03/

  МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

  Ведеться робота щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві. У зв’язку з цим, розроблено проекти Законів України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві, з поправками» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві, з поправками».

  Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 991 Україна приєдналась до Протоколу 1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року з поправками 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та 2014 років до нього .

  З 11 по 18 червня 2018 року Україна успішно пройшла обов’язковий аудит Міжнародної Морської Організації (ММО, анг. - ІМО) та підтвердила свій статус морської держави. За результатами аудиту маємо певні зауваження, але серед понад 50 країн, які теж проходили аудит ММО, результат України можна вважати зразковим. На сьогодні отримано попередній звіт `IMO Member State Audit Scheme Audit of Ukraine 9 to 18 June 2018 Interim Report`, фінальний звіт очікується наприкінці 2018 року.

 • 04/

  ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

  На розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (реєстр. № 1182-1-д від 17.01.2020), який зареєстровано у Верховній Раді України за поданням групи народних депутатів та яким передбачено імплементацію положень низки директив ЄС у галузі внутрішнього водного транспорту.

 • 05/

  БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ

  З метою вдосконалення законодавчого регулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства й економіки в безпеці перевезень, ефективного споживання ресурсів та зменшення техногенного впливу автомобільних транспортних засобів шляхом адаптації норм законодавства України до норм актів ЄС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

  З метою гарантування належного рівня безпеки під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та річковим транспортом розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України групою народних депутатів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів» (реєстр. № 1193-1 від 20.09.2019).

  З метою зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод щонайменше на 30 відсотків до 2020 року, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 481 схвалено Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі – Стратегія).

  З метою реалізації Стратегії розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 231 затверджено План заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

  Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435 затверджено Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі – Державна програма).

  Обсяг фінансування Державної програми корегується щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

  Велику увагу в Державній програмі приділено саме забезпеченню безпеки українських доріг шляхом влаштування кільцевих розв’язок, острівців безпеки, пішохідних переходів та велодоріжок.

 • 06/

  ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

  З метою приведення чинного законодавства у сфері поштового зв’язку України у відповідність із положеннями права ЄС, що сприятиме розвитку сфери поштового зв’язку в Україні, запроваджуватиме спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування, а також враховуватиме зміни, які відбулись у поштовому середовищі за останні роки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок»

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 104 схвалено Стратегію імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг («дорожню карту») та затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії

 • 07/

  ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430 схвалено Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року.

  Спільно з експертами проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» розроблено проект плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

  Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» опубліковано на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для проведення електронних консультацій з громадськістю.

  З метою наближення законодавства України до права Європейського Союзу у сфері транспортної політики та інфраструктури розроблено проект Закону України «Про мультимодальні перевезення» (реєстр. № 2685 від 27.12.2019).

  Станом на 01.09.2019 Програма фінансування «Ukraine Indicative TEN-T Investment Action Plan Projects» охоплює 39 проєктів загальною вартістю 4378,9 млн євро. Більшість цих проєктів є довгостроковими (14 проєктів, 56% вартості) зі строком реалізації до 2030 року, ще три автомобільних і по два залізничних та авіаційних проєктів на 1.3 млрд євро (30%) наразі виконуються. До реалізації найближчим часом готуються 18 короткострокових проєктів (14% вартості інвестиційної програми TEN-T).

 • 08/

  ЦИФРОВІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ

  Цифрові транспортні коридори розглядаються як один із ключових напрямів співпраці. Впровадження цифрових технологій на транспорті, в логістиці, управлінні вантажними перевезеннями та їх державним управлінням дасть змогу розв’язати суттєву частину транспортних проблем та підвищити ефективність перевезень. Після переведення в електронний формат публічних та інших послуг, пов’язаних із транспортними послугами, процес формування юридично обов’язкових електронних підтвердних документів стає автоматизованим, зокрема, завдяки введенню розумних безпаперових контрактів.

  Актуальною є співпраця щодо цифрових транспортних коридорів у рамках Східного партнерства. Так відповідно до висновків 6-го воркшопу EU4Digital: eTrade Network, що відбувся в Мінську 4−5 червня 2019 року, запропоновано план роботи з підготовчих заходів для пілотного мультимодального цифрового транспортного коридору між Балтійським та Чорним морем з метою розроблення основної цифрової платформи з послугами та додатками для всіх заінтересованих сторін ланцюгів поставок.

  У ході експертних дискусій було зазначено про те, що цифровий транспортний коридор отримав двошарову архітектуру з різними платформами, що використовуються на національному та федеративному рівнях. У зв’язку з цим робоча група eLogistics & DTC запропонувала проаналізувати та розробити технічні рішення обох рівнів з практичним результатом у вигляді Технічного завдання для основної інтеграційної платформи національних систем eLogistics у країнах Східного партнерства. Таке рішення можна розглядати як багатосторонню підготовчу дію щодо створення блоку національних сегментів мультимодального цифрового транспортного коридору. Вказану пропозицію підтримали делегації Білорусі, України, Азербайджану, Грузії та Вірменії. Для платформи міждержавного рівня було рекомендовано проаналізувати поточну діяльність Форуму цифрового транспорту та логістики ЄС.