Партнерство з ЄС Технічні бар’єри у торгівлі

Технічні бар’єри у торгівлі

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Угоди про асоціацію (стаття 56 Глави 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») Україна взяла на себе зобов’язання поступово забезпечити відповідність з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та дотримуватися принципів і практик, викладених у діючих регламентах ЄС.

Перехід на міжнародні технічні регламенти, що визнаються в державах-членах ЄС та в інших державах світу, знизить нетарифні бар’єри в торгівлі, покращить доступ української промислової продукції на ринки та стимулюватиме експорт. У відносинах з державами-членами ЄС таке спрощення буде найбільш відчутним у тих сферах, в яких будуть підписані Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угоди АСАА).

Органи асоціації

Комітет асоціації у торговельному складі

Відповідальні органи в Україні

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
 • Національний банк України
 • Державна служба статистики України

 

Очікувані результати

 • 01

  Відповідність усіх технічних регламентів у Додатку ІІІ європейському законодавству, збільшення рівня гармонізованих стандартів, відповідно до законодавства ЄС.

 • 02

  Відсутність дублювання процедур оцінки відповідності товару вимогам технічних регламентів в Україні та ЄС – тобто можливість проходження в Україні випробувань та отримання сертифікатів відповідності, які будуть визнаватися ЄС. Це дозволить зменшити витрати бізнесу на отримання відповідної документації, проходження процедур сертифікації та оцінки відповідності.

 • 03

  Взаємне визнання сертифікатів відповідності між Україною та ЄС після підписання Угоди АСАА.

 • 04

  Розширення доступу на ринок ЄС для українських виробників промислової продукції.

 • 05

  Дотримання загальної безпечності нехарчової продукції та посилення захисту інтересів споживачів.

 • 06

  Створення сприятливого регуляторного та ділового середовища.

 • 07

  Підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції та сприяння інноваційному розвитку.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Ухвалені горизонтальні рамкові закони

Створено та забезпечено інституційну спроможність

 • Засновані та розпочали свою роботу: Національне агентство з акредитації України (НААУ), Національний орган стандартизації (ДП “УкрНДНЦ”), Держпродспоживслужба та інші органи ринкового нагляду, органи з оцінки відповідності. Формує та реалізовує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, а також ринкового нагляду нехарчової продукції – Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Розробка та перегляд технічних регламентів:

 • затверджено 25 технічних регламентів (з 27, передбачених Додатком ІІІ);
 • оновлено 3 технічні регламенти у зв’язку зі змінами у праві ЄС.

Запровадження європейських стандартів (EN) з одночасним скасуванням конфліктних національних та міждержавних стандартів (ГОСТ):

 • в Україні діють 13 211 стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами;
 • прийняті як національні 4161 гармонізований європейський стандарт під усі технічні регламенти з Додатку ІІІ (окрім стандартів щодо будівельних виробів). Застосування цих стандартів свідчить про те, що продукція відповідає вимогам зазначених технічних регламентів (надає презумпцію відповідності);
 • з 1 січня 2019 року в Україні скасовано чинність 10917 стандартів, розроблених до 1992 року, що становить майже 90% від їх загального обсягу.

Членство в міжнародних організаціях:

 • було прийнято Закон “Про приєднання України до Метричної Конвенції” і вже з серпня 2018 року Україна набула повноправного членства в Метричній Конвенції;
 • Україна отримала статус організації-компаньйона в Європейських комітетах зі стандартизації CEN та CENELEC, а також підписала Меморандум про взаєморозуміння між Національним органом стандартизації та Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI);
 • Підписано угоди про взаємне визнання між Національним агентством з акредитації України (НААУ) та Європейською кооперацією з акредитації (ЕА) у всіх сферах акредитації, а також Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з акредитації (IAF).

Підготовка до підписання Угоди АСАА на першому етапі для трьох перших пріоритетних секторів промислової продукції:

 • імплементовано в національне законодавство горизонтальне право ЄС у сфері технічного регулювання;
 • імплементовано технічні регламенти у трьох сферах (безпека машин, електромагнітна сумісність, низьковольтне електричне обладнання) та створено відповідну інфраструктуру;
 • призначено органи з оцінки відповідності.

27 березня 2018 року відбулося засідання робочої групи “Технічні бар’єри у торгівлі та стандартизація” в рамках другого засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС, на якому обговорювалося питання підготовки до проведення оцінки готовності до підписання Угоди АСАА.

У Спільній заяві, оприлюдненій 17 грудня 2018 року за результатами 5-го засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом, Сторона ЄС визнала досягнутий Україною прогрес у цій сфері.

У ході 21-го Саміту Україна — ЄС, який відбувся 08.07.2019 у м. Київ, відзначено досягнутий Україною прогрес у наближенні законодавства у сфері технічного регулювання, стандартів та оцінки відповідності відповідно до Угоди про асоціацію.

На виконання Операційних висновків четвертого засідання Комітету асоціації Україна — ЄС у торговельному складі (18—19.11.2019, м. Брюссель), участь у якому брала українська делегація, поінформовано Сторону ЄС щодо прийняття останнього Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду”, необхідного для початку процесу оцінювання готовності України до укладання Угоди ACAA, та очікування експертної місії з боку ЄС щодо попереднього оцінювання готовності інституцій української інфраструктури якості працювати за введеними в дію нормами у першому кварталі 2020 року.

Українська Сторона готова до наступного кроку з боку ЄС щодо підписання Угоди АСАА та очікує на сигнал від Європейської сторони щодо алгоритму та процедури проведення попередньої оціночної місії стосовно готовності українських інституцій інфраструктури якості працювати за оновленим законодавством на початку 2020 року.

Рада асоціації привітала прогрес, досягнутий Україною на шляху гармонізації її законодавства у сфері технічних регламентів, стандартів та оцінки відповідності, як це передбачено Угодою про асоціацію/ПВЗВТ. Перш ніж розпочати переговори щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції, Україна повинна забезпечити ухвалення необхідного законодавства, набрання ним чинності та його реального застосування відповідними українськими органами. Сторони підтвердили взаємне зобов’язання щодо проведення та надання сприяння місії з попередньої оцінки стану української системи якості та адаптації національного законодавства до стандартів ЄС.