Органи асоціації

Угода про асоціацію між Україною та ЄС
(статті 461-470) передбачає створення спільних органів.

Діалог з прав людини проходить щорічно як складова євроінтеграційного курсу України. Щорічні засідання були розпочаті після укладення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Основною метою Діалогу є обмін інформацією щодо стану справ у сфері прав людини в Україні та напрацювання шляхів їх вдосконалення


Діалог з прав інтелектуальної власності –
це зустрічі, які дозволили обидвом сторонам обмінюватись інформацією щодо багатосторонніх та двосторонніх питань у сфері прав інтелектуальної власності, національного законодавства та практики в цій галузі. Окрім того, вони змогли виявляти недоліки та надати пропозиції для вдосконалення. Впровадження відповідного законодавства є й залишатиметься важливим питанням цього діалогу. Варто уважно слідкувати за імплементацією належного захисту прав інтелектуальної власності.