Ці “Рекомендації для українських органів державного управління щодо наближення українського законодавства до права ЄС” розроблені для надання допомоги українським державним службовцям в імплементуванні Угоди про асоціацію (УА) між Україною та ЄС , зокрема її частин, що присвячені гармонізації українського законодавства з правом Європейського Союзу (ЄС) .Одним із зобов’язань, покладених на українського законодавця, є своєчасне та всебічне наближення національного законодавства до десятків нормативно-правових актів ЄС, перелічених у додатках до Угоди про асоціацію та в інших міжнародних договорах між Україною та ЄС і політичних документах.

Загалом Україна зобов’язана гармонізувати принаймні частково своє наявне національне законодавство до сотень нормативно-правових актів ЄС (так званого «acquis ЄС») із багатьох галузей права. До них належать такі ключові галузі, як митне право, трудове право, фінансові послуги, захист прав споживачів, захист довкілля та багато інших. Законодавча робота таких масштабів не може бути виконана безладно та поспішно і потребує ґрунтовного та належного планування. Для цього також необхідні дуже добрі знання джерел права ЄС, його походження, цілей та основоположних принципів, а також належне розуміння структури і тлумачення права ЄС. Ці Рекомендації дають таку інформацію в простій формі, з багатьма прикладами та практичними порадами для щоденної роботи.

Вони спеціально розроблені для українських органів влади, як і всіх тих, хто бере участь у гармонізації законодавства. Цей документ розроблено, щоб допомогти як тим, хто вже обізнаний з особливостями права ЄС, правовим наближенням, законодавчим процесом та правотворчою діяльністю в Україні, так і тим, хто перебуває на початку цього шляху та зустрічаються з його труднощами. Як завжди буває з такими настановчими документами, деякі читачі знайдуть їх суцільно корисними та цікавими, проте інші звертатимуться лише до окремих частин.

Рекомендації складаються з основного тексту і декількох додатків.

Розділ 1 містить інформацію про покладені на Україну зобов’язання щодо наближення законодавства. У ньому розглянуто шлях від Угоди про партнерство та співробітництво до чинної Угоди про асоціацію. Особливу увагу приділено «динамічному наближенню», що передбачене в Угоді про асоціацію, оскільки воно вимагає постійного відстеження змін у праві ЄС.

У розділі 2 викладено загальну інформацію про право ЄС, його джерела та принципи його застосування на національному рівні.

У розділі 3 Рекомендацій продовжується розгляд основної теми, тобто наближення законодавства. Його структура відображає порядок ключової діяльності, що пов’язана з наближенням законодавства. По-перше, аналізується планування, в тому числі здійснено огляд української практики. Далі читач має можливість дізнатися про підготовку до оцінювання прогалин у законодавстві, проведення інвентаризації відповідного права ЄС та національного законодавства, а також про інші підготовчі кроки, що їх необхідно виконати до початку складання проекту нормативно-правового акта. Принципи розроблення проектів нормативно-правових актів також викладено в розділі 3.

Більш того, особливу увагу приділено перевірянню відповідності як на ранніх, так і на заключних етапах правотворчого процесу. Основну частину Рекомендацій доповнюють такі додатки:

  • Додаток I містить огляд нинішньої організації процесу наближення до права ЄС в Україні.
  • Додаток II містить корисну інформацію щодо складання та використання таблиць відповідності і довідок щодо відповідності у форматі, передбаченому законодавством України.
  • Додаток III (окремий документ) містить огляд прецедентного права зі списком судових справ, що мають значення для українських державних органів, а також короткий виклад найважливіших судових рішень.
  • Додаток IV включає детальну інформацію про застосування права ЄС у державах-членах ЄС (що як така не стосується України).
  • Додаток V (окремий документ) містить Інструкцію з користування базами даних права ЄС. Вона адресована державним службовцям, які ще не дуже добре знайомі з веб-сайтом Eur-lex та веб-сайтом Суду Європейського Союзу (Суд ЄС).

Рекомендації розроблені у рамках проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (далі — «Association4U»), що реалізується консорціумом на чолі з GFA Consulting Group, у співпраці з проектом ЄС/ПРООН «Рада за Європу: посилення потенціалу на підтримку Верховної Ради України» та за консультаційної підтримки Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України .

Дані “Рекомендації” (завантажити українською / download in English) розроблені за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Зміст “Рекомендацій” не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу та є виключно відповідальністю експертів Проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» («Association4U»), проекту ЄС/ПРООН «Рада за Європу: посилення потенціалу на підтримку ВерховноїРади України» та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України.