Партнерство з ЄС Програма “HORIZON 2020”

Програма “HORIZON 2020”

Структура Програми Horizon 2020

 • Передова наука

  01
  • Європейська Дослідницька Рада (ERC)
  • Майбутні технології (FET)
  • Дії Марі Склодовської Кюрі
  • Дослідницька інфраструктури
 • Індустріальне лідерство

  02
  • Лідерство в індустріальних технологіях - ІКТ, ключові передові технології, космос
  • Доступ до ризикового фінансування
  • Інновації в МСП
 • Суспільні виклики

  03
  • Здоров’я та добробут
  • Здоров’я та добробут Безпека продуктів харчування, стале с/г, лісництво, водне господарство, прісна вода та біоекономіка
  • Безпечна, чиста та ефективна енерге­тика
  • Розумний, зелений та інтегрований транспорт
  • Навколишнє середовище, клімат, ефективність ресурсів
  • Інноваційне та розумне суспільство
  • Безпечне суспільство

Компоненти Програми Horizon 2020

  Програма Horizon 2020 має 3 ключові компоненти:

  • Рамкова програма з досліджень і техноло­гічного розвитку (Framework Programme for Research and Technical Development)
  • Рамкова програма з конкурентоспромож­ності та інновацій (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP)
  • Європейський інститут інновацій та техноло­гій (European Institute of Innovation and Technologies - EIT)

  Сфери пріоритетного фінансування Програми Horizon 2020

  • Інформаційно- комунікаційні технології (IKT)
  • Нанотехнології
  • Новітні матеріали
  • Біотехнології

Програма «Горизонт 2020» зосереджує фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС:

 • Передова наука.

  Підвищення рівня доско­налості європейської наукової бази та підтримка стабільного потоку досліджень світового рівня для забезпечення дов­готривалої конкурентоспроможності Європи.

 • Індустріальне лідерство.

  Концентрація на перетворення Європи у більш привабливе місце для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні іннова­ції) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

 • Суспільні виклики.

  Реалізація пріоритетів політики в рамках стратегії «Європа 2020» та завдань, які постають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на цих завданнях, об’єднує ресур­си й інформацію з різних галузей, техноло­гій та дисциплін, включаючи суспільні та гуманітарні науки. Детальніше англійською мовою.

Підтримка МСП

Інструмент фінансування малих та середніх підприємств (МСП) направлений на фінансові потреби міжнародно-орієнтованих МСП задля реалізації ризикових інноваційних ідей з висо­ким ринковим потенціалом. На відміну від інших видів діяльності, для подан­ня заявки достатньо навіть одного МСП. Підтримка надається на трьох різних фазах, що становлять повний інноваційний цикл:

 • 1 Фаза 1

  КОНЦЕПЦІЯ І ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА (ВІД ІДЕЇ ДО КОНЦЕПЦІЇ)

  Грант на 50.000 євро + тренінги

  Фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Від ідеї до концепції фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Наприклад, це може бути оцінка ризиків, дослідження ринку або керування інтелектуальною власністю нового продукту, послуги або нового застосування існуючих техноло­гій. Проект має бути пов’язаний з вашою біз­нес-стратегією. Підтвердження концепції (6 місяців):

  1. Підтвердження технічної та комерційної життєздатності
  2. Визначення ризиків
  3. Розробка дизайну
  4. Розробка пілотного використання

  Оцінка доцільності реалізації:

  • пошук партнерів;
  • режим інтелектуальної власності;
  • оцінка ризиків;
  • оцінка доцільності концепції.

  Оцінка:

  • 2 оцінювачі
  • 4 тижні
  • результат: пройшов, не пройшов, без зворотнього зв’язку
  • час до гранту: 8-12 тижнів
 • 2 Фаза 2

  Інноваційний проект - від концепції до прототипу

  Грант на 1-3 млн. євро (70% від фінансування) + тренінги

  Фінансування надається для інноваційних проектів, підкріплених стратегічним бізнес-планом та техніко-економічним обґрунтуванням (яке може бути, але не обов’язково, виконаним у рамках Фази 1 про­екту, профінансованого через інструмент МСБ). У виняткових випадках фінансування може іноді бути доступним для проектів, більше спрямованих на дослідження, ніж на інновації. Це має бути зазначено у відповідній темі конкурсу. Демонстрація комерційного потенціалу прототипу (1-2 роки)

  1. Розробка, прототип, тестування / випробування
  2. Нова ідея (продукт, процес, послуга), яка може бути запущена на ринок
  3. Стратегія комерціалізації
  4. Пілотне використання
  5. Масштабування
  6. Розробка програми

  Оцінка:

  • 3 оцінювача
  • 4 тижні
  • результат: одностайне рішення, зворотній зв’язок надається
  • час до гранту: максимум 150 днів

  Можливий початок застосування механізму з Фази 2

 • 3 Фаза 3

  Комерціалізація - від прототипу до виходу на ринок

  Ризикове фінансування (приватне/державне)

  Підтримка інвестиційної готовності, допомо­га з доступом до ризикового фінансування і до клієнтів, а також послуг Європейської мережі підтримки підприємництва допомо­жуть бізнес-комерціалізації інновацій як результату Фази 2.

  • Доступ до приватних фінансів
  • Підтримка через мережі, навчання, розповсюдження результатів

  Вихід на ринок

  • Марка якості ЄС
  • Вікно для МСП у фінансових інституціях ЄС (EIB/EIF)
  • Тренінг для інвестиційної готовності

  Європейський інвестиційний банк (European Investment Bank (EIB) та Європейський інвестиційний фонд (European Investment Fund (EIF) відіграють важливу роль в імплементації кожного фінансового інструменту від імені Європейської комісії або у співпраці з Європейською комісією. Для Європейського інвестиційного фонду ця роль включає в себе оголошення конкурсів для відбору фінансових посередників, таких як банки або інших фондів, які надають позики МСБ або інвестують в їх діяльність. Натомість Європейський інвестиційний банк надає позики напряму, використовуючи фінансових посередників для підтримки середніх та великих підприємств. Наразі відбуваються переговори з іншими фінансовими інституціями подібного роду, тому не виключено, що у майбутньому до Європейського інвестиційного банку та Європейського інвестиційного фонду приєднаються й інші. Більше того, Європейський інвестиційний банк та Генеральний директорат з досліджень та інновацій створили позикову платформу «Шість простих кроків до позикового фінансування» для легшого доступу до інформації щодо Європейських фінансових рішень для інноваційних проектів. Детальніше: https://helpingyouinnovate.eib.org

Ви повинні стояти за кермом успішних інновацій, якщо…

 • Ви представляєте одне МСП або консорціум МСП
 • Ви маєте радикально інноваційну ідею, цінну для ринку ЄС
 • Ви хочете, щоб ваш бізнес розвивався в Європі і за її межами

однак, вам все ще потрібна підтримка на шляху від ідеї до ринку, на кшталт…

 • Фінансування для перетворення ідеї у новаторський продукт, сервіс чи модель, що працює?
 • Стратегія, навички або компетенція для успішного експорту вашої інновації?
 • Розширення на європейському рівні вашої інноваційної діяльності, що може допомогти вийти на новий ринок та фінансові можливості?

Умови участі в Програмі Horizon 2020

Для участі в програмі необхідно задовольнити мінімальні умови:
 • у проекті повинні брати участь не менше трьох юридичних осіб (юридичні особи мають бути засновані в країнах ЄС або асоційованій країні);
 • кожна з таких трьох юридичних осіб має бути заснована в трьох різних країнах ЄС або асоцій­ованій країні;
 • усі три юридичні особи мають бути незалежними одна від одної;
 • право на фінансування від ЄС мають такі учасни­ки:
 • будь-яка юридична особа, заснована в країні ЄС або асоційованій країні;
 • будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
 • будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній у робочій програмі.

Як приєднатися до Програми Horizon 2020

 • 01

  Find a call - оберіть оголошення про конкурс

 • 02

  Find partners - знайдіть партнерів

 • 03

  Create your account - створіть обліковий запис

 • 04

  Register your organization - зареєструйте вашу організацію

 • 05

  Submit a proposal - подайте пропозицію

Більш докладна покрокова інструкція доступна на Порталі учасника

Потенційний учасник повинен:
 • Зареєструватися на Порталі для учасників (Participant Portal);
 • У розділі My area залишити всю інформацію про себе, свою організацію та тематику дослідни­цької роботи.
 • Юридична особа повинна пройти процедуру отримання ідентифікаційного номера (РІС code) та призначити юридичного представника (LEAR), який підписуватиме грантові угоди та обиратиме осіб для електронного підпису юридичних і фінансових звітів.
 • Отримання ідентифікаційного номера.
  Процедуру отримання РІС можна пройти на сторін­ці «Порталу для учасників» у розділі “How to participate – Beneficiary register”. У результаті організація отримає унікальний 9-значний номер, який буде використовуватися при подачі проектних пропозицій та будь-якому контакті з Європейською Комісією. У разі втрати номера його можна відно­вити, якщо скористатися кнопкою “Search” у розділі “Beneficiary Register.
 • Реєстрація юридичного представника (LEAR).
  Для реєстрації LEAR потрібно заповнити відповідні документи, підписати та поставити печатку органі­зації. Ці документи можна знайти на Порталі для учасників у розділі “How to participate – Н2020 Online Manual”, обравши графу “LEAR appointment”. Усі документи потрібно надіслати поштою на адресу Європейської Комісії: European Commission, Research Executive Agency, H2020 Support (Al), C0V2 13/132, B-1049 Brussels, Belgium.

Пошук партнерів

Мережа контактних пунктів Horizon 2020 на Національному порталі "Горизонт 2020"

Мережа національних (НКП) та регіональних (РКП) контактних пунктів є головною структурою для надання довідок, практичної інформації та допомоги з усіх аспектів участі у «Горизонт 2020»:

 • Мережа НКП
 • Мережа РКП

Корисна інформація

Приклади успішних практик доступу до фінансування у різних країнах

Національний контактний пункт Доступ до фінансування

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій

Контактні особи:
Коваль Олена (директор)
Мельник Олена (головний спеціаліст)

Переглянути останні новини щодо Програми "Горизонт-2020" (Horizon 2020)