Партнерство з ЄС Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Основний зміст та зобов’язання України

Глава 9 Угоди про асоціацію Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” передбачає спрощення процедури створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін, а також досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Органи асоціації

Комітет асоціації у торговельному складі.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економіки України

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

У липні 2018 року набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (№ 2415-VIII від 15.05.2018 року), який забезпечує права правовласників на справедливу винагороду та прозору діяльність організацій колективного управління відповідно до міжнародних стандартів (Директива Європейського Парламенту та Ради 2014/26/ЄC про колективне управління авторським та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав.

У частині інституційного забезпечення системи правової охорони інтелектуальної власності в травні 2018 року утворено державну організацію «Національний офіс інтелектуальної власності».

 

Прийнятий ЗУ “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” (№ 2514-VIII від 04.09.2018), щодо удосконалення процесу видачі контрольних марок, самостійного здійснення власниками своїх прав на об’єкти авторського права і суміжних прав контролю за видачею контрольних марок.

Постанова КМУ від 31.10.2018 №  912 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України» вводить в практичну площину реалізацію положень законів «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» та «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

З метою спрощення умов отримання і захисту права власності на компонування мікросхем як для великих компаній, так і для простих громадян прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” № 111-IX від 19.09.2019.

Для забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” № 123-IX від 20.09.2019.

На розгляд Верховної Ради України, а також Кабінетом Міністрів України подані такі проекти Законів в галузі захисту прав інтелектуальної власності:

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом” (реєстраційний № 2258 від 11.10.2019).

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)” (реєстраційний № 2259 від 11.10.2019).

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності» (реєстр. №2659 від 20.12.2019) щодо забезпечення ефективного правового механізму набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні, здатного забезпечити розумний баланс прав та законних інтересів творців об’єктів права інтелектуальної власності, інших правоволодільців, осіб, які здійснюють використання зазначених об’єктів, що сприятиме розвитку творчої діяльності у літературній, науковій, технічній та інших сферах і комерціалізації результатів такої діяльності.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» (№ 2255 від 10.10.2019).

«Про удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності» (№ 2255-1 від 29.10.2019).