“Методологія перевірки відповідності законодавству ЄС і складання таблиць відповідності” розроблена в межах Проекту ЄС “Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” (Association4U), у співпраці з Урядовим офісом з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і Групою підтримки України Європейської комісії.

Мета даної методології – допомогти українським державним службовцям розробляти відповідні законодавству ЄС законодавчі акти, складати й використовувати таблиці відповідності і проводити перевірку відповідності.

Зокрема, дана методологія стане у нагоді працівникам державних органів, яким доручено забезпечити відповідність проектів законодавчих актів законодавству ЄС і визначити ступінь їх відповідності Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та, у ширшому розумінні, законодавству Європейського Союзу.

Вона починається з огляду першооснов, тобто цілей і способів наближення законодавства (розділ 2).
Наступні розділи подано таким чином, що відповідає логічній послідовності дій, виконуваних під час перевірки відповідності.

Розділ 3 знайомить читача із чинними вимогами щодо відповідності законодавству ЄС.

Розділ 4 містить інструкції щодо того, як підготувати і провести перевірку відповідності.

Додаток до цієї методології містить три порядки дій з наближення законодавства, що спеціально розроблені для осіб, які виконують роботу з планування наближення законодавства, складання проектів національних законодавчих актів, а також перевірки відповідності.

Ця методологія доповнює Настанови з наближення законодавства. Обидва документи доповнюють один одного, та їх варто вважати цілим пакетом.

Пропонована методологія не вирішує проблем, які можуть постати перед держслужбовцями, а радше надає їм необхідний інструментарій, що допоможе їм у повсякденній роботі.

Скачати методологію можна за посиланнями: