Партнерство з ЄС Митні питання

Митні питання

Основний зміст та зобов’язання України

Одним із найважливіших аспектів адаптації українського законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у митній сфері.

Органи асоціації

Підкомітет митного співробітництва

Відповідальні органи в Україні

Міністерство фінансів України

Очікувані результати

 • 01

  Спрощення митних процедур та сприяння торгівлі;

 • 02

  Впровадження сучасних технологій митного контролю, спрощених процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення;

 • 03

  Передача відповідальності за видачу сертифікатів EUR. 1 від Української Торгової Палати до українського митного органу;

 • 04

  Суттєве спрощення митних формальностей для підприємств із високим ступенем довіри закладе передумови визнання статусу Уповноваженого економічного оператора (УЕО), що надається митними органами України, органами країн ЄС;

 • 05

  Спрощення руху товарів між Україною та ЄС;

 • 06

  Приєднання України до Конвенції про єдиний режим транзиту.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Імплементація змін митного законодавства здійснюється на основі таких ключових актів ЄС:

 • Регламенту (ЄС) №952/2013, яким встановлюється Митний кодекс Союзу;
 • Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту (з метою подальшого приєднання);
 • Регламенту (ЄС) №1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит (розділи І і ІІ);
 • Регламенту (ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності.

Законом України від 8 листопада 2017 р. № 2187-VIII “Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження” визначено, що Конвенція набирає чинності для України в перший день другого місяця після внесення Україною депозитарію Конвенції документа про приєднання.

Конвенція Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі – РЕМ) набрала чинності для України 1 лютого 2018 р., що дозволить збільшити можливості для преференційного експорту вітчизняних товарів на перспективні зовнішні ринки країн-учасниць Конвенції.

З метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для схвалення Підкомітетом Україна – ЄС з питань митного співробітництва Рішення стосовно заміни Протоколу І правилами визначення походження товарів, встановленими Конвенцією РЕМ, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 12 вересня 2018р. № 642 “Про схвалення проекту Рішення Підкомітету Україна — ЄС з питань митного співробітництва стосовно заміни Протоколу І “Щодо визначення концепції “походження товарів” і методів адміністративного співробітництва” до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониˮ.

Завершено письмову процедуру з ухвалення Рішення № 1/2018 від 21.11.2018р. Підкомітету Україна – ЄС з питань митного співробітництва про заміну Протоколу І «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

У 2018  році ухвалено Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ ЄАВТ, яка включає етапи та необхідні кроки для повної імплементації правил спільного транзиту, в тому числі застосування Нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS). Досягнуто попередню домовленість про можливість закупівлі Європейською стороною для потреб Державної фіскальної служби України програмного забезпечення «Minimum Common Core», яке розроблене Єврокомісією для NCTS.

У вересні 2018  року Верховною Радою Закону України прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» (№ 2530-VIII). Здійснено перший важливий крок для приведення транзитних процедур України у відповідність до умов Конвенції про єдиний режим транзиту.

З метою запровадження в Україні інституту авторизованого економічного оператора (АЕО), очікується прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,Європейським співтовариством з атомної  енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (реєстраційний номер 7473 від 29.12.2017), який прийнято Верховною Радою України  в першому читанні 28 лютого 2019 року. Законопроект передбачає спрощення митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, створює передумови для визнання статусу українських АЕО у ЄС, участь українських АЕО у формуванні ланцюгів простежуваності постачання товарів відповідно до Рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, що в підсумку значно підвищить конкурентоспроможність українських підприємств.

У рамках виконання зобов’язань України щодо застосування міжнародних документів, що використовуються у митній справі і торгівлі, та керівних принципів Європейського Союзу, таких як Митні прототипи (Customs Blueprints), у грудні 2018  року Уряд своєю постановою від 18 грудня 2018 року № 1200 ухвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби України шляхом її поділу на дві служби: Державну податкову службу України та Державну митну службу України. Новостворені служби є центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у податковій та митній сферах відповідно.

Імплементовано до національного законодавства України положення Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами шляхом прийняття Закону України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» (від 12 вересня 2019 р. № 78–ІХ).

Прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» (№ 202-IX від 17.10.2019) на виконання статей 84, 250 та Додатка XV “Наближення митного законодавства” до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яким передбачено розширення переліку об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється під час переміщення товарів через митний кордон України, встановлення особливостей призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Прийнято Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (№ 141-IX від 02.10.2019), який передбачає спрощення митних формальностей для підприємств з високим ступенем довіри, створює передумови для визнання статусу українських АЕО у ЄС, участь українських АЕО у формуванні ланцюгів простежуваності постачання товарів відповідно до Рамкових стандартів Всесвітньої митної організації, що в підсумку значно підвищить конкурентоспроможність українських підприємств.

За допомогою проекту EU4PFM ведеться робота з практичної імплементації цих важливих для європейської інтеграції України законів, зокрема, Україні безкоштовно передано програмне забезпечення NCTS.