Партнерство з ЄС Державні закупівлі

Державні закупівлі

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Угоди про асоціацію, Україна забезпечує чесні та прозорі державні закупівлі товарів і послуг, модернізує свої тендерні процедури відповідно до норм ЄС. Основною метою є створення конкуренції в процесі закупівель у державному секторі з метою отримання найкращої пропозиції за гроші платників податків.

Органи асоціації

Комітет асоціації у торговельному складі

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економіки України

Очікувані результати

 • 01

  Посилення та зміцнення двосторонньої співпраці, забезпечення достатньої адміністративної спроможності центрального органу виконавчої влади, відповідального за економічну політику, з виконання своїх завдань, що стосуються державних закупівель.

 • 02

  Подальша гармонізація законодавства України у сфері державних закупівель до найновішого законодавства ЄС на основі стратегії щодо державних закупівель.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про публічні закупівлі» (від 25 грудня 2015 р. №922-VIII);
 • Відкриті процедури та конкурентний відбір проводяться виключно за допомогою електронних засобів (ProZorro);
 • Стартував портал Dozorro для моніторингу закупівель шляхом створення унікальної бази даних реальних оцінок закупівельників, постачальників та окремих тендерів;
 • Україною та ЄС обговорено питання щодо інтеграції сайтів державних закупівель з метою забезпечення розширеного доступу до інформації про закупівлі як в Україні, так і в інших країнах, можливості проведення системного аналізу інформаційною системою державних закупівель ЄС TED;
 • Україна приєдналася до Угоди СОТ про державні закупівлі (18 травня 2016 року Україна набула статусу повноправної сторони Угоди);
 • У рамках виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Уряд ухвалив Розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 р. №175 «Про Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»)».
 • З метою виконання внутрішньодержавних процедур Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 20 грудня 2017 р. № 950 «Про схвалення проекту Рішення Комітету асоціації у торговельному складі щодо оновлення Додатка ХХI до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, і надання позитивного висновку стосовно Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожньої карти»).
 • Прийнято Рішення № 1/2018  Комітету Асоціації Україна – ЄС у торговельному складі від 14 травня 2018р. – Оновлення Додатку XXI до Глави 8 «Державні закупівлі» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію і надання позитивного висновку стосовно Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожньої карти»).
 • Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р.
  № 1216 «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій», якою встановлено механізм визначення централізованих закупівельних організацій та умови їх діяльності.
 • Верховною Радою України прийнято Закон України від 19 вересня
  2019 р. № 114-IX «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», який розроблено, у тому числі, з метою імплементації до законодавства України ключових понять та базових елементів Директив 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС.