Діалог з прав інтелектуальної власності

Українська та європейська Сторони започаткували Діалог з питань захисту прав інтелектуальної власності між Європейською комісією та Україною для вирішення питань у сфері ІВ, які становлять взаємний інтерес сторін, 2006 року. Діалог є частиною більш широкого співробітництва між Європейською Комісією та Україною відповідно до Плану дій Європейської політики сусідства.

На засіданнях розглядаються питання розвитку законодавства в галузі ІВ в Україні; правозастосування; правової охорони географічних зазначень; колективного управління у сфері авторського права та суміжних прав; захисту прав ІВ; боротьби з правопорушеннями в галузі ІВ; надання технічної допомоги з боку ЄС; примусового ліцензування та патентного зв'язку тощо.

Діалог доповнюють спеціальні зустрічі на рівні експертів, які проводять за потреби.

Функціонування Діалогу з права інтелектуальної власності також передбачено положеннями розділу IV Угоди про асоціацію. Діалог діє відповідно до статті 252 (3) Угоди з метою розгляду питань щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, охоплених Главою 9 "Інтелектуальна власність" Розділу IV Угоди.

Крім того, з метою належного впровадження стандартів,  закріплених у Директиві 2004/48/ЕС та Регламенті Ради ЄС 1383/2003 стосовно митних дій; вжиття  ефективних  заходів  проти  підробок і піратства та забезпечення ефективної імплементації законодавства і санкцій за порушення прав інтелектуальної власності; а також посилення цілісної та всеохоплюючої правозастосовної спроможностей на рівні органів державної влади (адміністративні, судові та виконавчі органи), зокрема, збільшення кількості державних інспекторів у Державному департаменті з питань інтелектуальної власності та збільшення інституціональної спроможності Міністерства внутрішніх справ щодо боротьби з інтернет-піратством Порядок денний асоціації Україна - ЄС також передбачає продовження роботи Діалогу.

З часу створення Діалогу проведено 20 засідань. Останні відбулися 18 листопада 2020 року та 27 січня 2022 року (відеоконференція Київ – Брюссель).

Вебсторінка: Діалог з права інтелектуальної власності

Для забезпечення прав правовласників на справедливу винагороду та прозору діяльність організацій колективного управління відповідно до міжнародних стандартів (Директива Європейського Парламенту та Ради 2014/26/ЄC про колективне управління авторським правом і суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори для онлайн використання на внутрішньому ринку) у липні 2018 року набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (№ 2415-VIII від 15.05.2018 року).

Щодо удосконалення процесу видачі контрольних марок, самостійного здійснення власниками своїх прав на об’єкти авторського права і суміжних прав контролю за видачею контрольних марок прийнятий ЗУ "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (№ 2514-VIII від 04.09.2018).

Прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів” № 111-IX від 19.09.2019 щодо спрощення умов отримання і захисту права власності на компонування мікросхем як для великих компаній, так і для простих громадян.

Для забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень” № 123-IX від 20.09.2019.

На розгляді в парламенті знаходяться такі проекти законів в галузі інтелектуальної власності:

  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" (№ 2255 від 10.10.2019).
  • “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом” (реєстраційний № 2258 від 11.10.2019).
  • “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)” (реєстраційний № 2259 від 11.10.2019).
  • "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності" (реєстр. №2659 від 20.12.2019) щодо забезпечення ефективного правового механізму набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні, здатного забезпечити розумний баланс прав та законних інтересів творців об’єктів права інтелектуальної власності, інших правоволодільців, осіб, які здійснюють використання зазначених об’єктів, що сприятиме розвитку творчої діяльності у літературній, науковій, технічній та інших сферах і комерціалізації результатів такої діяльності.
  •  "Про удосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної власності" (№ 2255-1 від 29.10.2019).