Верховна Рада ухвалила законопроєкт про захист прав споживачів

12.06.2023

10 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6134 «Про захист прав споживачів». 

Законопроєкт розроблено з метою наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства ЄС та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.

Документом пропонується імплементувати низку законодавчих актів ЄС:

 • Директиву № 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.1998 про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам;

 • Директиву № 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2005 про недобросовісні торгівельні методи підприємств до споживачів на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директиви Ради № 84/450/ЄЕС, Директив № 97/7/ЄС, № 98/27/ЄС та № 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради;

 • Директиву № 2019/771 Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2019 про деякі аспекти, що стосуються договорів на продаж товарів, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2017/2394 та Директиви № 2009/22/ЄС та скасовує Директиву № 1999/44/ЄС;

 • Директиву № 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 05.04.1993 про недобросовісні умови у споживчих контрактах;

 • Директиву № 2011/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2011 про права споживачів, що вносить зміни до Директиви Ради № 93/13/ЄЕС та Директиви № 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради № 85/577/ЄЕС та Директиву № 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради;

 • Директиву № 2013/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.05.2013 про альтернативне вирішення споживчих спорів та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви № 2009/22/ЄС;

 • Директиву № 2009/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2009 про заборони, що встановлюються уповноваженими органами з метою припинення порушень у сфері захисту інтересів споживачів;

 • Регламент (ЄС) № 2017/2394 Європейського Парламенту та Ради від 12.12.2017 про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів про захист прав споживачів та який скасовує Регламент (ЄС) № 2006/2004.

Законопроєкт передбачає: 

 • визначення електронного торговельного майданчика (маркетплейса), електронного сервісу порівняння продукції (прайс-агрегатора); 

 • вимогу надавати інформацію про продавця та продукцію при здійсненні електронної торгівлі, в тому числі на веб-сайтах маркетплейса та прайс-агрегатора;

 • відповідальність за відсутність такої інформації;

 • повноваження Держпродспоживслужби звертатися до провайдера інтернет-послуг для обмеження доступу до веб-сайту продавця у разі ненадання достовірної інформації на веб-сайті про найменування продавця, його місцезнаходження, що унеможливлює державний контроль;

 • заміна вимоги про наявність обмінного фонду товарів на норму щодо заміни товару на такий самий або аналогічний, наявний у продавця, в разі, якщо ремонт потребує більше 14 календарних днів, або є неможливим;

 • право споживача на зниження ціни або повернення коштів, якщо недолік товару з’являється після ремонту; 

 • можливість громадським об’єднанням споживачів проводити дослідження рівня якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку, а також залучення до досудового вирішення споживчих спорів, звільнення їх від сплати судового збору в усіх судових інстанціях у справах щодо захисту прав споживачів;

 • поширення дії Закону України «Про захист прав споживачів» на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача (у разі порушення умов договору купівлі-продажу (доставки) харчової продукції в інтернет-магазинах, при позначенні ціни продажу харчової продукції);

 • визначення сфер, на які не поширюється дія цього Закону, для уникнення дублювання контрольних функцій органів державного нагляду (контролю);

 • визначення прав та обов’язків споживачів в електронній торгівлі;

 • надання суб’єктами господарювання документів, що підтверджують гарантійні зобов’язання, в електронній формі. 

Виконання Закону дозволить досягти сумісності між системами захисту прав споживачів України та ЄС; підвищити рівень захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі; створити рівні умови для здійснення електронної торгівлі суб’єктами господарювання та чесної конкуренції; зменшити навантаження на бізнес шляхом усунення застарілих норм із законодавчого акту; підвищити роль громадських об’єднань споживачів в системі захисту прав споживачів; усунути можливості для нечесних комерційних практик; передбачити запровадження механізму досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів.