Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства для запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках

12.06.2023

10 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 5322 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках». 

Законопроєкт спрямований на імплементацію Регламенту (ЄС) №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку. 

Україна є стороною Енергетичного Співтовариства, відповідно взяла на себе зобов’язання імплементувати Регламент в його адаптованій редакції – згідно положень ч. 2 ст. 1 Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» та рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства № 2018/01/MC-EnC від 29 листопада 2019 року. 

Регламент регулює транскордонний моніторинг енергетичних ринків (ринків електричної енергії та природного газу), виявлення та подолання зловживань на оптових енергетичних ринках, співпрацю регулюючих органів різних держав між собою та з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Регламент вимагає від держав-членів Європейського Союзу і держав-сторін Енергетичного Співтовариства встановити на національному рівні вимоги та правила, які забезпечують прозорість та цілісність оптових енергетичних ринків, дозволяють попереджувати зловживання учасників, зокрема, маніпулювання ринками, торгівлю інсайдерською інформацією, використання переваг монопольного становища тощо.

Законопроєкт передбачає внесення змін до законів України: «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до запропонованих змін:

  • вводяться нові терміни «оптовий енергетичний ринок», «оптовий енергетичний продукт», «маніпулювання на оптовому енергетичному ринку», «інсайдерська інформація» та їх визначення;

  • запроваджується реєстрація учасників оптового енергетичного ринку відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП;

  • установлюється заборона здійснення маніпулювань на оптових енергетичних ринках  або спроба маніпулювань;

  • установлюється обмеження торгівлі інсайдерською інформацією;

  • установлюється відповідальність учасників оптового енергетичного ринку та їх службових осіб за маніпулювання ринками, неправомірне використання інсайдерської інформації – санкції у вигляді штрафів;

  • уточнюється низка повноважень НКРЕКП, зокрема, щодо співпраці з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та регулюючими органами інших держав з питань виконання вимог Регламенту, моніторингу господарсько-торгівельної діяльності на оптовому енергетичному ринку з метою виявлення та запобігання зловживанням на ринках, встановлення вимог до розкриття інсайдерської інформації;

  • деталізуються процедурні питання проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку, права та обов’язки НКРЕКП в ході проведення розслідувань;

  • установлюється порядок отримання НКРЕКП документів та інформації, необхідних для виконання завдань, покладених Регламентом, від учасників ринку та осіб, які професійно організують торгівельні операції з оптовими енергетичними продуктами, режим захисту отриманих документів та інформації.

Реалізація проєкту Закону сприятиме підвищенню прозорості оптових енергетичних ринків, відкритій та чесній конкуренції на цих ринках на користь кінцевих споживачів електричної енергії та природного газу.