Органи асоціації Діалоги Діалог з прав інтелектуальної власності

Діалог з прав інтелектуальної власності

Відповідно до Статті 4 Угоди про асоціацію в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між Сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Зокрема, це стосується зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ.

Діалог з прав людини створює умови для детального обміну думками щодо ситуації з правами людини в Україні та щодо зобов’язань країни досягти стабільного прогресу в цій сфері, зокрема стосовно цілковитого дотримання норм міжнародного права у сфері прав людини.

Зустрічі в рамках Діалогу проводяться щорічно. З часу підписання Угоди про асоціацію проведено п’ять засідань. Наступна зустріч Діалогу з прав людини між Україною та ЄС запланована на перший квартал 2023 року.