Органи асоціації Комітет асоціації

Комітет асоціації

  • Роль:

    є найвищим органом асоціації на експертному рівні. ​

  • Склад:

    складається з представників міністерств, головним чином, на рівні заступників міністрів з питань європейської інтеграції.​

Що робить Комітет асоціації?

 

Комітет надає допомогу Раді асоціації у виконанні нею своїх обов’язків і функцій та виконує завдання, передбачені Угодою і доручені йому Радою асоціації:

– забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди в цілому;

– проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації та надає Раді асоціації пропозиції або проекти рішень чи рекомендацій для їх схвалення;

– Рада асоціації може уповноважити Комітет асоціації приймати рішення;

– Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, які вживають необхідних заходів для їх виконання;

– у разі необхідності імплементує рішення Ради асоціації.


Як працює Комітет асоціації?

 

Комітет асоціації проводить засідання щонайменше один раз на рік і коли цього вимагають обставини. Спеціальні засідання Комітету асоціації можуть бути скликані на прохання однієї із Сторін за погодженням Сторін.

Сторони головують у Комітеті асоціації по черзі протягом 12 місяців. Перший термін головування починається з дня першого засідання Комітету асоціації і закінчується 31 грудня того ж року.

Кожне засідання Комітету асоціації скликається Головою в день та у місці, які погоджені Сторонами.

Посадова особа від Сторони ЄС та посадова особа від Української Сторони діють як Секретарі Комітету асоціації та спільно виконують завдання секретаріату. Секретаріат Комітету асоціації формує для кожного засідання Комітету асоціації попередній порядок денний, а також робочі висновки на підставі пропозицій, наданих Сторонами.

Проект протоколу кожного засідання Комітету асоціації складається спільно Секретарями Комітету асоціації.  Комітет асоціації схвалює цей проект протоколу на своєму наступному засіданні.

Проект робочих висновків кожного засідання складається Секретарем Комітету асоціації головуючої Сторони та надсилається Сторонам разом із порядком денним зазвичай не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання. Після узгодження робочі висновки додаються до протоколу і стан їх реалізації розглядається на будь-якому наступному засіданні Комітету асоціації. З цією метою Комітет асоціації складає матрицю, в якій відслідковується виконання кожного заходу відповідно до визначеного строку.

Рішення і рекомендації приймаються за взаємною згодою Сторін і після закінчення відповідних внутрішньодержавних процедур. Кожне рішення та рекомендація підписується Головою Комітету асоціації та завіряється Секретарями Комітету асоціації.

Згідно з Постановою КМУ від 8 липня 2015 року №646 Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України здійснює координацію роботи підкомітетів з Української Сторони, а також координацію та моніторинг реалізації досягнутих під час засідань підкомітетів домовленостей.