Органи асоціації Рада асоціації

Рада асоціації

 • Роль:

  контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодичний перегляд функціонування Угоди у світлі її цілей.​

 • Склад:

  Україну в Раді асоціації представляють члени Кабінету Міністрів України, від ЄС – члени Ради Європейського Союзу і члени Європейської Комісії.​

Чим займається Рада асоціації?

 

Рада асоціації утворена відповідно до статті 461 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Рада асоціації здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування Угоди у світлі її цілей. Зокрема, Рада асоціації:

 • приймає обов’язкові для сторін рішення в рамках сфери дії Угоди та надає рекомендації;
 • вносить поправки до Додатків Угоди;
 • слугує форумом для обміну інформацією про законодавчі акти України та Європейського Союзу, а також про заходи з їх виконання, впровадження та дотримання;
 • є майданчиком для політичного діалогу на міністерському рівні.

Як працює Рада асоціації?

 

Засідання Ради асоціації Україна – ЄС проводяться на рівні міністрів щонайменше один раз на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. Засідання Ради асоціації відбувається у звичайному місці проведення засідань Ради Європейського Союзу.

Сторони головують у Раді асоціації почергово протягом 12 місяців. Перший період головування починається з дня першого засідання Ради асоціації і закінчується 31 грудня того ж року.

Засідання Ради асоціації скликаються спільно Секретарями Ради асоціації за погодженням із Головою Ради асоціації. Голова Ради асоціації формує попередній порядок денний для кожного засідання.

Голова Ради асоціації формує попередній порядок денний для кожного засідання. Він надсилається Секретарями Ради асоціації адресатам не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання.

Порядок денний складається з питань, прохання про включення яких були отримані Головою не пізніше, ніж за 21 календарний день до початку засідання, та затверджується Радою асоціації на початку кожного засідання. Будь-які питання, окрім зазначених у попередньому порядку денному, можуть бути включені до порядку денного за взаємною згодою Сторін.

Проект протоколу кожного засідання складається спільно Секретарями Ради асоціації.

Протокол, як правило, щодо кожного питання порядку денного містить інформацію про: документи, надані Раді асоціації; заяви, які член Ради асоціації пропонує внести до протоколу; питання, узгоджені Сторонами, такі як прийняті рішення, узгоджені заяви та будь-які висновки з конкретних питань.

Проект протоколу вноситься Раді асоціації для схвалення. Рада асоціації затверджує цей проект протоколу на своєму наступному засіданні. Крім того, проект протоколу може бути затверджений у письмовій формі.

Рада асоціації приймає рішення та надає рекомендації за спільною згодою Сторін та після завершення відповідних внутрішньодержавних процедур. Актам Ради асоціації у значенні Статті 463(1) Угоди присвоюється відповідна назва «Рішення» або «Рекомендація».

Офіційними мовами Ради асоціації є офіційні мови Сторін.

 • Перше засідання
  15.12.2014
  Брюссель
 • Друге засідання
  07.12.2014
  Брюссель
 • Третє засідання
  19.12.2016
  Брюссель
 • Четверте засідання
  08.12.2017
  Брюссель
 • П'яте засідання
  17.12.2018
  Брюссель
 • Шосте засідання
  28.01.2019
  Брюссель
 • Сьоме засідання
  11.02.2021
  Брюссель