ЄС запропонує на підтримку України близько 50 млрд євро

21.06.2023

Європеи?ська Комісія пропонує створити спеціальнии? інструмент фінансування у обсязі близько 50 млрд євро, якии? забезпечить послідовну, передбачувану, а також гнучку підтримку Украі?ни на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів підтримки краі?ни у стані віи?ни.

Новии? механізм для Украі?ни підтримуватиме зусилля Украі?ни щодо підтримки макрофінансовоі? стабільності, сприяння відновленню, а також модернізаціі? краі?ни під час впровадження ключових реформ на шляху і?і? вступу до ЄС. Він підтримуватиме перехід до зеленоі?, цифровоі? та інклюзивноі? економіки, яка поступово узгоджується з правилами та стандартами ЄС.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила: «Україна сміливо бореться з вторгненням росії та потребує нашої стабільної фінансової підтримки, щоб подолати величезні витрати, спричинені війною. ЄС пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми вірні своєму слову. Сьогодні ми пропонуємо передбачити до 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки, щоб допомогти Україні протистояти агресії та відбудувати сучасну процвітаючу країну. Українці рішуче йдуть до Європи. І наш Союз підтримує цю відважну націю в її зусиллях».

Така допомога базуватиметься на фінансовій підтримці держави у вигляді грантів і позик. Надаватися підтримка буде відповідно до Плану відновлення, реконструкціі? та модернізаціі? краі?ни, який підготує Уряд України, зокрема Уряд України також повинен буде деталізувати реформи та інвестиціі?, які планується здіи?снити в межах процесу вступу до ЄС. Кошти за цією складовою інструменту надаватимуться на основі виконання Плану, якии? підкріплюватиметься низкою умов і графіком виплат, погоджених з ЄС. Значнии? акцент буде зроблено на реформі державного управління, належному врядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та раціональному управлінні фінансами.

Окрім того, спеціальна інвестиціи?на структура для Украі?ни буде призначена для залучення та мобілізаціі? державних і приватних інвестиціи? для відновлення та реконструкціі? Украі?ни на підтримку реалізаціі? Плану. Це дозволить доповнити усі існуючі інструменти підтримки Украі?ни.

Інструмент також передбачає технічну допомогу та інші допоміжні заходи, включно з мобілізацією досвіду щодо реформ, підтримкою муніципалітетів, громадянського суспільства та іншими формами двосторонньоі? допомоги, які зазвичаи? доступні для краі?н, що готові до вступу в межах Інструменту підготовки до вступу (IPA), а також підтримкою цілей Плану Відновлення. У рамках цього стовпа також можна буде підтримувати інші ініціативи, спрямовані на реагування на росіи?ську агресію проти Украі?ни, в тому числі на забезпечення дотримання міжнародного права щодо злочинів, скоєних Росією на територіі? Украі?ни. Субсидіі? відсотковоі? ставки на вартість позик також покриватимуться за цією складовою.

Гранти будуть мобілізовані за допомогою нового спеціального інструменту, запропонованого в контексті середньострокового перегляду багаторічноі? фінансовоі? програми (MFF). Позики будуть гарантовані резервом, подібно до поточного фінансування в межах макрофінансовоі? допомоги «Плюс» (MFA+). Резерв — це різниця між верхньою межею власних ресурсів (тобто максимальною сумою ресурсів, яку Комісія може попросити держави-члени внести в певнии? рік) та коштами, які Комісіі? фактично потрібні для покриття витрат, передбачених бюджетом. Механізм також відкриває можливість використовувати внески інших донорів, а також доходи, отримані від заморожених та знерухомлених росіи?ських активів, як внесок у відновлення та реконструкцію Украі?ни. Триває робота щодо можливого використання росіи?ських активів для відновлення та реконструкціі? Украі?ни.

Інструмент та и?ого реалізація будуть базуватися на принципах прозорості, аудиту та контролю, щоб забезпечити захист фінансових інтересів ЄС. У межах реформ, передбачених Планом, мають бути суттєво вдосконалені системи аудиту та контролю украі?нськоі? держави. Крім того, Єврокомісія зможе здіи?снювати перевірки проектів щодо виконання Плану в будь-якии? момент проектного циклу. Спеціальна незалежна аудиторська рада допомагатиме Європейській Комісіі?, регулярно звітуючи про впровадження.