Право ЄС Огляди Огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу

Огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу

“Огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу у сферах, що регулюються Угодою про асоціацію між Україною та ЄС” підготовлений межах Проекту ЄС “Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” (Association4U) для допомоги українським законотворцям у вирішенні щоденних задач, зокрема, питань правового наближення.

У додатках до Угоди про асоціацію міститься значний перелік нормативних актів ЄС, до яких має бути наближене законодавство України. Зокрема, вимоги щодо наближення законодавства поширються не лише на нормативні акти, а й в окремих випадках безпосередньо на юриспруденцію Cуду Європейського Союзу. Крім того, саме в прецедентній практиці Суду ЄС зазвичай здійснюється інтерпретація базових правових категорій, зміст яких не розкривається у відповідних директивах чи регламентах ЄС, на які здійснено посилання в Угоді про асоціацію або додатках до неї.

Враховуючи, що Суд доволі часто творчо підходить до тлумачення інтерпретації норм права ЄС, огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу є досить важливим для правильного тлумачення та застосування положень Угоди про асоціацію у практичній діяльності.

“Огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу у сферах, що регулюються Угодою про асоціацію між Україною та ЄС” акцентує увагу на юриспруденції, заснованої на нормативних актах, перелічених у додатках до Угоди про асоціацію або пов’язаних із ними національних планах дій/дорожніх картах. Проте, Огляд не поширюється на більш широкі питання права ЄС, оскільки вони безпосередньо не стосуються проблем правового наближення.

Структура Огляду відповідає структурі Угоди про асоціацію. Перелік законодавчих актів має відповідні гіперпосилання.

“Огляд прецедентного права Суду Європейського Союзу у сферах, що регулюються Угодою про асоціацію між Україною та ЄС” також охоплює найбільш важливі рішення Суду. Вибір прецедентів ґрунтувався на їх релевантності правовому наближенню. У кожному короткому огляді надано посилання на зміст справи, рішення Суду і пояснення рішення для українських державних службовців.

Огляд розроблений у якості практичного інструменту для державних службовців, які відповідають за правове наближення. Також він стане в нагоді викладачам.