Питання торгівлі Виконання Розділу IV Угоди Підприємництво, послуги та електронна торгівля

Підприємництво, послуги та електронна торгівля

Основний зміст та зобов’язання України

Згідно з Угодою про асоціацію, Україна зобов`ячалася покращити умови для ведення бізнесу.

Органи асоціації

Кластер 2 підкомітету з питань економіки.

Відповідальні органи в Україні

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
 • Міністерство юстиції України
 • Міністерство фінансів України
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 • Антимонопольний комітет України
 • Державна служба статистики України

Очікувані результати

 • Системний перегляд регуляторних актів у сферах сільського господарства та безпеки харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, інформаційних технологій і телекомунікацій, конкуренції, визначання критеріїв надання державної допомоги, процедур та наслідків злиття та поділу акціонерних товариств
 • Реалізація Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року
 • Розробка та реалізація Стратегії розвитку промислового комплексу України до 2025 року
 • Реалізація Стратегії розвитку туризму та курортів до 2026 року

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На сьогодні прийнято низку нормативно-правових актів, які врегульовуються правовідносини сфері підприємництва:

 • Верховною Радою України прийнято Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», яким визначено правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та врегульовано відносини, що виникають при її провадженні, відповідно до права Європейського Союзу
 • Верховною Рабою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» відповідно до права Європейського Союзу
 • Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги відповідно до права Європейського Союзу
 • визначено перелік послуг, що становлять загальноекономічний інтерес (постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2022 № 420)
 • визначено критерії оцінки допустимості держаної допомоги на професійну підготовку працівників та на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць (постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2022 № 33)
 • визначено критерії оцінки допустимості держаної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 118)
 • визначено критерії оцінки допустимості держаної допомоги для забезпечення розвитку регіонів та на підтримку середнього та малого підприємництва (постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 57)

В тому числі врегульовані питання в частині:

 • порядку збільшення або зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
 • вимог до становлення винагород членам наглядових рад
 • положення щодо контролю якості аудиторських послуг
 • визначення методики формування карти регіонального розподілу держаної допомоги суб’єктам господарювання