Питання торгівлі Виконання Розділу IV Угоди Поточні платежі та рух капіталу

Поточні платежі та рух капіталу

Основний зміст та зобов’язання України

Україна взяла на себе зобов’язання вживати заходів для лібералізації руху капіталу до рівня, рівноцінного законодавству ЄС. Саме така лібералізація є однією з передумов формування єдиного ринку з ЄС у сфері фінансових послуг.

Співпраця України та ЄС у сфері поточних платежів і руху капіталу передбачена главою 7 розділу ІV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію.

Угода передбачає, що ЄС і Україна:

 • дозволяють будь-які платежі та перекази у вільно конвертованій валюті між сторонами
 • забезпечують вільний рух капіталу, пов’язаного з наданням кредитів та з портфельними інвестиціями
 • не запроваджують обмеження на рух капіталу та не обмежують діючі умови
 • консультуються одна з одною з метою полегшення руху капіталу

Органи асоціації

Підкомітет із питань торгівлі та сталого розвитку.

Відповідальні органи в Україні

 • Національний банк України
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 • Міністерство фінансів України

Очікувані результати

 • Результатом виконання положень Угоди має стати зменшення обмежень
  на поточні платежі
 • Зняття обмежень з експортно-імпортних операцій і прямих іноземних
  інвестицій для підвищення експортного потенціалу нашої країни
 • Зняття обмежень з портфельних інвестицій і потоків боргового
  капіталу
 • Усуненння перешкод для фінансових операцій фізичних осіб за кордон

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На сьогодні на розгляді Верховної Ради України знаходяться
законопроекти, які мають комплексно врегулювати питання у сфері
регулювання поточних платежів та руху капіталу:

 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
  актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження
  нових фінансових інструментів» (реєстр. № 2284)

В тому числі врегульовані питання в частині вимог:

 • до розміру та розрахунку капіталу інвестиційної фірми
 • до інформаційних агентів н фондовому ринку